Psychoterapia dęblin

Rola psychoterapii w leczeniu zaburzeń odżywiania

Anoreksja jest to choroba o podłożu psychicznym. Ukazuje się w szczególności jadłowstrętem – osoba nią skrzywdzona głodzi się, albowiem pragnie być możliwie jak najbardziej smukła. Powody anoreksji nie są do końca znane. Duży wpływ na rozwój choroby posiada niska autorefleksja, poczucie bycia gorszym od reszty społeczeństwa, odtrącenia przez równolatków. Chorują na nią zarówno nastolatki (pierwsze symptomy widać już często w okresie gimnazjalnym), jak i osoby po trzydziestym roku życia. Powszechnie sądzi się, że jest to typowo „damskie” choróbsko, jednak cierpi na nie też dużo mężczyzn. Wielokrotnie u chorego uchwycić da się okresy remisji a także zaostrzenia objawów. Często zaburzenia stricte anorektyczne płynnie kroczą w bulimię. Bulimia polega na objadaniu się do granic możliwości. Zdarza się, że bulimiczka/bulimik po napadzie łakomstwa zwraca pożywienie. U wielu osób bulimia przybiera temperament kompulsywny, to znaczy okresy głodówki przeplatają się z okresami kompulsywnego objadania się. Niewiele ludzi cierpiących na bulimię lub anoreksję przyznaje się do swojej choroby; większość ukrywa ją przed bliskimi, a często też nie ma świadomości ogromu swojego problemu. Nieoceniona w leczeniu zaburzeń odżywiania jest psychoterapia. Może być ona kierowana przez terapeutę indywidualnie czy też w grupie osób o podobnych problemach. Terapie grupowe ukierunkowane w szczególności na pomoc ludzi z zaburzeniami żywienia prowadzone są na dziennych oddziałach leczenia nerwic. Dużo ludzi zgłasza poprawę swojego samopoczucia i swoich nawyków żywieniowych po zakończeniu terapii w gronie innych anorektyków a przy tym bulimików. Zasadniczym założeniem leczenia w grupie jest uświadomienie pacjentowi, że nie jest sam jak palec ze swoim problemem – to pomaga przewyższyć towarzyszący chorobie wstyd oraz wyszukać choremu sposoby na radzenie sobie z chęcią podjęcia kolejnej głodówki czy też następnego aktu obżarstwa. Jednakże dużo ludzi nie godzi się na uczestnictwo w terapii grupowej, dlatego, że żąda to odwagi do opowiadania o sobie, swoim żuciu, a niejednokrotnie również o swoich traumach w grupie obcych ludzi. Dla takich ludzi określona jest terapia indywidualna, polegająca na rozmowach psychoterapeuty z pacjentem w celu znalezienia powodów anarchii żywieniowej. Powodzenie kuracji – zarówno grupowej, jak i indywidualnej – wysoce zależy od postawy i zaangażowania terapeuty. Psychoterapeuci posiadający niemało lat doświadczenia nierzadko osiągają lepsze efekty prowadzonego leczenia niż absolwenci psychologii lub psychiatrii, którzy jeszcze nie zdążyli poznać się ze specyfiką fachu od strony praktycznej.


Możliwość komentowania jest wyłączona.